johanvansteelandt-consulting.be

E-facturatie voor bedrijven

E-facturatie voor alle overheden is vanaf 1 maart een feit!  En dat is geen PDF. Maar ook tussen bedrijven onderling is het vanaf 1 januari 2026 verplicht.

Wat moet je weten over PEPPOL? Wie zijn de service providers én heb je hen nodig?  Volstaat mijn boekhoudpakket? Wat is de impact op mijn facturatieproces en op andere financiële en administratieve processen?  

In deze opleiding van een halve dag ontvang je alle deskundige informatie die je nodig hebt voor de B2G én B2B e-facturatie, én dit zonder dat je meteen een dienstverlener – die je misschien niet nodig hebt – in huis hebt gehaald.
Dinsdag 25 juni, 9u30, Mechelen
Inschrijven

E-facturatie voor overheden

Enkel facturen van opdrachten onder de 3000€ ‘ontsnappen’ nog aan de gestructureerde elektronische factuur. Het betekent de facto dat meer dan 80% van je facturen reeds elektronisch moeten zijn. Is dat niet het geval? 
Neem een gericht initiatief naar je leveranciers om hen wegwijs te helpen, én ja meteen zijn zij ook klaar voor de B2B e-facturatie tussen alle BTW-plichtingen vanaf 1.1.2026.

Tijdens een avond- of ontbijtsessie help ik je leveranciers over de drempel.  
Contacteer me!
johan@johanvansteelandt-consulting.be 

E-procurement voor aanbesteders

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking verloopt ook via het e-procurementplatform. Dit betekent dat heel wat aankopers voor het eerst met dit platform kennismaken. 

In een hands on opleiding van één dag maak ik je vertrouwd met het nieuwe platform,  van opmaak van het dossier tot publicatie van de gegunde opdracht. 

Bovendien ontvang je alle actuele info rond de rapporteringsverplichtingen.

Contacteer me voor concrete afspraken.
johan@johanvansteelandt-consulting.be 

E-procurement voor bedrijven

Zelf je weg zoeken op het nieuwe e-procurementplatform, als nieuwe medewerker uitzoeken hoe je aan de slag gaat met e-procurement, … geen evidentie!

Tijdens een opleiding van een halve dag maak ik je wegwijs in deze omgeving.  Of je nu een ouwe rot in het vak bent of voor het eerst wil meedingen bij een overheidsopdracht.  Je kan live al jouw vragen stellen.

Bij voorkeur geef ik deze opleiding bij jou  op het bedrijf ter plekke.  250€ (+BTW, vervoer)
Contacteer me voor concrete afspraken.
johan@johanvansteelandt-consulting.be 

Catalogi, shop, bestellingen

Een catalogus of een webshop opzetten,  bestellingen verwerken, het is vaak complex.

Het nieuwe e-procurementplatform kan je daarbij helpen. Het is  ontwikkeld door de federale overheid  op basis van jarenlange expertise met catalogi. 

In een halve dagopleiding leer je alles over de mogelijkheden van dit platform. 
(Voorwaarde: basiskennis van het e-procurementplatform.) 
Contacteer mij indien je deze opleiding wil.

Andere vraag?

Andere vragen of behoeften rond de samenwerking tussen kmo’s en overheden?

Of heb je nood aan ondersteuning bij een veranderingsproject in jouw aankoop- of financiële afdeling?

Aarzel niet om me te contacteren voor een verkennend gesprek. 

Johan Van Steelandt – Consulting
Commanditaire vennootschap
KBO 0801.067.966
argenta BE65 9734 5525 6396
telefoon 0032478231384
johan@johanvansteelandt-consulting.be